CV

 

Lars Oldne 520713-0054

Yrkeserfarenhet

2012- Egen verksamhet, arkitektur, stadsutveckling, marknadsanalyser.

2009- 2012 Director, TAM Group AB Konsult, uthyrningsrelaterade uppdrag.

2007- 2008 Ansvarig Office Agency, DTZ AB, Uthyrningskonsulter

2000- 2007 Partner/chef, Fastighetsplanering AB, Konsulter med inriktning större kommersiella projekt, marknadsföring, uthyrning

1994- 2000 Fastighetschef, Diligentia Stockholm. Ansvarig för Diligentias kommersiella kärnområde, större fastigheter, större hyresgäster.

1993- 1994 Marknadschef, Vasaterminalen AB Uthyrning kontor

1987- 1993 vVD, Marknadschef, Initium AB,(fastighetsbolag) Utveckling av kontorsprojekt, marknadsföring, uthyrning.

1984- 1987 Byggledare/ projektledare, NIAB Konsult AB Industriombyggnad, ombyggnad av bostäder, stambyten, inredning av vindar, statlig lånefinansiering

1979- 1984 Arkitekt, egen verksamhet, BS-Konsult Industri, ny- och om-byggnad av bostäder, hotell, ombyggnad/tillbyggnad villor. På BS-Konsult, systemhandlingar för FOA och Utbildningsradion

 

Utbildning

1998 Fastighetsekonomi, 5p, KTH, Stockholm

1979 Socialantropologi, Stockholms Universitet

1975- 1979 Arkitektur, KTH, Stockholm

1971 Komplettering gymnasiebetyg, Naturvetenskaplig linje

1972 Nationalekonomi, Stockholms Universitet

1973 Statistik, Stockholms Universitet

1974 Psykologi, Stockholms Universitet

1975 Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje, Höglandsskolan

 

70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-410
70-461
70-462
200-120
70-488
MB2-703
70-411
MB5-705
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
MB2-702
70-487
70-243
70-414
70-466
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
M70-301
70-489
220-802
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
CCD-410
70-410 test
70-461 test
70-462 test
200-120 test
70-488 test
MB2-703 test
70-411 test
mb5-705 test
70-346 test
70-486 test
70-347 test
70-480 test
70-483 test
70-412 test
70-463 test
MB2-700 test
70-417 test
400-101 test
mb2-702 test
70-341 test
70-464 test
70-680 test
74-335 test
350-018 test
C_TFIN52_66 test
HP0-J73 test
70-687 test
ICBB test
70-457 test
N10-005 test
1Z0-061 test
220-801 test
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-410
70-461
70-462
200-120
70-488
MB2-703
70-411
MB5-705
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
MB2-702
70-487
70-243
70-414
70-466
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
M70-301
70-489
220-802
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
CCD-410
MB7-702 dumps
70-410 test
70-461 test
70-462 test
200-120 test
70-488 test
MB2-703 test
70-411 test
MB5-705 test
C_TADM51_731 test
70-346 test
70-486 test
70-347 test
70-480 test
70-483 test
70-412 test
70-463 test
MB2-700 test
70-417 test
C_TAW12_731 test
400-101 test
MB2-702 test
70-487 test
70-243 test
VCP-550 test
70-414 test
70-466 test
100-101 test
JN0-102 test
VCP550 test
640-554 test
70-331 test
EX300 test
1Z0-060 test
MB2-701 test
70-467 test
EX200 test
350-001 test
700-505 test
640-911 test
M70-301 test
70-489 test
220-802 test
700-501 test
050-SEPROAUTH-02 test
M70-101 test
70-458 test
CCD-410 test
70-341 test
70-464 test
1Z0-051 test
1Z0-144 test
312-50v8 test
70-410 test
70-461 exam
70-462 exam
200-120 exam
70-488 exam
MB2-703 exam
70-411 exam
MB5-705 exam
70-346 exam
70-486 exam
70-347 exam
70-480 exam
70-483 exam
70-412 exam
70-463 exam
MB2-700 exam
70-417 exam
MB2-702 exam
70-487 exam
70-243 exam
70-414 exam
70-466 exam
70-331 exam
EX300 exam
1Z0-060 exam
MB2-701 exam
70-467 exam
EX200 exam
M70-301 exam
70-489 exam
220-802 exam
050-SEPROAUTH-02 exam
M70-101 exam
70-458 exam
CCD-410 exam
70-341 exam
70-464 exam
70-680 exam
74-335 exam
HP0-J73 exam
70-466 dumps
70-331 dumps
EX300 dumps
1Z0-060 dumps
MB2-701 dumps
70-467 dumps
EX200 dumps
M70-301
70-489
220-802
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
70-462

Error thrown

Call to undefined function mysql_real_escape_string()