Ärlighet varar längst

Under mellandagarna var jag i stugan på Gotland som vanligt. Det var några fantastiskt vackra vinterdagar, lagom kallt och klar frisk luft. En av dagarna besökte jag ett träsk i närheten där några riktiga entusiaster var ute och seglade isjakt. Det blåste rätt bra och jakterna flög fram över isen. De var lyckliga som små barn och det var lätt att förstå. Självklart blev man sugen på att själv testa och hemma i verkstan har jag ju en nästan färdigbyggd jakt, så snart kanske även jag kan få fara fram över isarna i hisklig fart. Det är bara några beslag som ska på, lite block och tampar och småfix. Sen ska det bara vara att köra. Men byggbeskrivningen som följde med är inte så där jättetydlig och det finns en mängd olika sätt att få till det där sista. Så det kändes som om jag behövde hjälp och svar på några avgörande frågor.

HEMLIGHETER AVSLÖJAS
Då är det ändå så otroligt fint med oss människor. Jag kunde ju fråga om hjälp från de som redan har byggt och jag fick utförliga och engagerade svar. Visst är det fantastiskt? Vad mycket lättare allt blir med ens. Helt utan krav på motprestation avslöjas hur självklart som helst hemligheterna som kan göra att den som får del av denna synnerligen viktiga information, i nästa moment kan vara den som helt plötsligt har den snabbaste jakten i viken. Just på grund av hjälpen han fått av sina ”konkurrenter” på isen. Det är ju egentligen lite märkligt kan man tycka att vi i vissa fall kan vara så hjälpsamma och ärliga eftersom det annars finns så många frågor som inte passar sig att ställa och som därför inte heller får några raka och ärliga svar. Till exempel: Hur mycket tjänar du? Vad har du i lön? Känner du igen svårigheten med att ge ett svar? Som tur är ställs inte de här frågorna så ofta, för när vi får dem, så uppstår nästan alltid en pinsam tystnad. Möjligen någon konstruerad utläggning som definitivt inte svarar på frågan. Vi har uppenbarligen väldigt svårt att berätta om just detta. Vad tjänar du? Varför är det så känsligt? Vad är det som är så farligt att avslöja? Tjänar vi för lite eller för mycket? Vill vi inte skryta eller vill vi inte tala om att vi får för lite? Kan det skada oss? Förklaringen till vårt udda beteende i just dom här frågorna kan man väl spekulera i hur länge som helst. Man kan bara konstatera faktum. Så här är det. Jag har för mig att jag hört någon säga att detta är ett typiskt svenskt karaktärsdrag och att man inte alls ”lider av samma syndrom” i många andra länder. Man kan bara spekulera i hur exempelvis en amerikan skulle svara på samma frågor. Antagligen skulle de med stolthet berätta om sin höga lön, alternativt tydligt ondgöra sig över den orättvist låga ersättning de för tillfället uppbär. När det gäller hyresnivåer på lokaler har vi i Sverige tydligen också uppenbart svårt att få ärliga och uppriktiga svar. Fastighetsägarna vill inte upplysa om sina hyresnivåer till sina konkurrenter. Av någon an- ledning så tror man att det skulle innebära att man tappar hyresgäster eller får sämre betalt för sina lokaler. Ingen har hittills lyckats övertyga mig om något sådant samband. Så vad är det man är så rädd för? Hyresgästerna å andra sidan talar oftast inte med varandra i dessa frågor och någon offentlig hyresstatistik finns inte att tillgå.

INFORMELLA KANALER
För fastighetsägarna är detta inte ett gigantiskt problem eftersom man har utvecklat informella kanaler till kompisar och uppgiftslämnare hos konkurrenter och konsulter i branschen. Vill man ha reda på nivåer så ringer man bara några stycken och ganska raskt kan man bilda sig en ganska god bild av hur hyresnivåerna ser ut i ett visst område. Men inte ens hos sina bästa uppgiftslämnare kan man känna sig säker på att få veta hela sanningen. Märkbart ofta ges endast informationen om de högsta hyrorna och den största uthyrningen. Höga hyresgästanpassningskostnader och kraftiga hyresrabatter är inte heller något som man så gärna vill informera om. Hyresgästerna har det naturligtvis ännu svårare eftersom det inte på samma sätt tillhör deras vardagliga verksamhet att vara informerad om läget på hyresmarknaden. I de fall man väljer att anlita en konsult så får man en god hjälp med information, men ska man nyförhyra lokaler på egen hand, så får man räkna med att det tar en god tid innan man har skaffat sig den kunskap som krävs för att kunna avgöra vad en rimlig hyra skall vara.

HOPP OM RAK KOMMUNIKATION
Just nu befinner vi oss i en marknadssituation där hyrorna sjunkit och konkurrensen om hyresgästerna har därför hårdnat. Då verkar det som om fastighetsägarna också i någon mån ändrat strategi i hemlighetsmakeriet avseende hyresnivåerna. Tidigare har det varit påfallande vanligt att man i en uthyrningssituation väntat med att upplysa intresserade hyresgäster om indikativa hyresnivåer. Man har helt enkelt uttryckt sig lite svävande tills att hyresgästen mer påtagligt uttryckt sitt intresse. Här kan jag själv märka en tendens till mer rak information i tidiga skeden. Vi på Tam- Group söker själva nya större lokaler och samtliga fastighetsägare som vi varit i kontakt med har direkt svarat på vad deras första förväntan på hyra är. Så det kanske ändå finns lite hopp om en mer rak kommunikation eller kommer det ”gamla” beteendet återvända när hyrorna stiger? Jag tror och hoppas dock att hemlighetsmakeriet kring hyresnivåer faktiskt sakta minskar och att vi på det sättet får en ökad transparens i branschen, vilket borde vara en fördel för både fastighetsägare och hyresgäster. Precis som det verkar vara en fördel för isjaktsseglare.

Error thrown

Call to undefined function mysql_real_escape_string()